Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Pilnai sutvarkome įmonių, ūkininkų, bei fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą,  buhalterinę apskaitą, prisiimdami atsakomybę už visų ūkinių operacijų užregistravimą apskaitos registruose, teisingą mokesčių apskaičiavimą bei savalaikį finansinių ataskaitų, mokesčių deklaracijų  užpildymą valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo skyriui ir Registrų centrui.

Kas apima buhalterines apskaitos paslaugas:

 • pirkimų ir pardavimų registravimas;
 • kasos ir banko operacijų registravimas;
 • darbo užmokesčio skaičiavimas bei registravimas;
 • darbuotojų asmens kortelių pildymas;
 • trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita pagal sandėlius;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas bei registravimas;
 • ilgalaikio bei trumpalaikio turto nurašymo aktų rengimas (kliento pageidavimu) bei registravimas;
 • avansinių apyskaitų sudarymas;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitų rengimas;
 • kitų ūkinių operacijų registravimas;
 • mokesčių deklaracijų rengimas;
 • ataskaitų socialinio draudimo skyriui rengimas;
 • metinio finansinių atskaitų rinkinio sudarymas;
 • klientui įgaliojus, visų deklaracijų, ataskaitų  bei finansinės atskaitomybės pateikimas mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo skyriui, statistikos departamentui bei Registrų centrui;
 • konsultacijų teikimas apskaitos bei mokesčių klausimais.

Buhalterinės apskaitos eiga:
Klientas pateikia visus tvarkomo laikotarpio apskaitos dokumentus (pirkimų, pardavimų, kasos, banko dokumentus, paskolų, nuomos ir kt. sutartis, pagal kurias klientui atsiranda mokestinės prievolės ar kiti įsipareigojimai). Mūsų įmonės įgaliotas tvarkyti kliento apskaitą buhalteris, pateiktus dokumentus užregistruoja buhalterinės apskaitos registruose, užpildo ir atspausdina visas reikalingas ataskaitas, aktus bei registrus, apskaičiuoja mokėtinus mokesčius, parengia bei klientui įgaliojus, pateikia visas reikalingas ataskaitas bei deklaracijas kontroliuojančioms institucijoms. Buhalteris klientą supažindina su pastebėtais netikslumais jo pateiktuose dokumentuose, informuoja apie įmonės finansinę padėtį.

Buhalterinės apskaitos paslaugos, teikiamos papildomai jas užsakius:

 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms bei kitoms institucijoms;
 • ketvirtinių balansų bei pelno (nuostolio) ataskaitų sudarymas;
 • sąskaitų išrašymas, mokėjimų nurodymų pildymas;
 • apskaitos politikos parengimas.