Apie

Įmonė buhalterinės apskaitos paslaugas teikia nuo 2002 metų. Paslaugas teikia kvalifikuoti buhalteriai, turintys ilgametę buhalterinio darbo patirtį. Darbuotojai tobulinasi skaitydami profesinius leidinius, lankydami seminarus, savo darbe vadovaujasi Lietuvos respublikoje galiojančiais įstatymais bei kitais norminiais aktais.
Mūsų tikslas – teikti kvalifikuotas apskaitos paslaugas įmonėms bei fiziniams asmenims, informuoti savo klientus apie naujoves apskaitos bei mokesčių srityse, su valstybės institucijomis išsiaiškinti įstatymų bei poįstatyminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymo bei mokesčių apskaičiavimo taikymo praktikoje klausimus .
Mūsų klientai – Tauragės, Šilalės, Pagėgių bei kitų savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, pelno nesiekiančios organizacijos, ūkininkai, fiziniai asmenys. Turime patirtį, tvarkant paslaugų, statybos, gamybos, prekybos, visuomeninio maitinimo įmonių buhalterinę apskaitą.
Augant klientų poreikiams, plečiame ir teikiamas paslaugas. Nuo 2004 m. ruošiame įmonių steigimo dokumentus. Įregistravęs įmonę, klientas pas mus gauna pilną informaciją apie tai, kokios prievolės atsiranda įsteigus įmonę, kokių jis gali tikėtis mokesčių lengvatų. Užpildome visus reikiamus dokumentus besiregistruojantiems pridėtinės vertės mokesčių mokėtojais. Kol klientas ieško nuolatinio buhalterio, teikiame jam buhalterinės apskaitos paslaugas.