Pensijų kaupimas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Yra trys pensijų kaupimo pakopos:

I pakopa – asmuo, sulaukęs pensinio amžiaus gauna  SODROS mokamą pensiją, kuri preliminariai sudaro 30-40 procentų nuo gautų draudžiamųjų pajamų.

II pakopa – asmuo pats prisideda prie pensijų kaupimo  papildomai mokėdamas nuo savo draudžiamųjų pajamų 1,8-3 proc.  Valstybė papildomai prie tokio pensijos dalyvio pasirinkimo yra įsipareigojusi prisidėti 0,3-1,5 proc., šį procentą skaičiuojant nuo praėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio.

III pakopa – asmuo kaupia savarankiškai, pasirinkęs jam patraukliausią draudimo bendrovę ir skirdamas kaupimui paties pasirinktą mėnesio įmoką. Sumokėtoms įmokoms asmuo gali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata.

I ir III pensijos kaupimo pakopos gana aiškios ir nekeliančios daugiau klausimų.

Neaiškumų kyla su II pensijų pakopa, kurią bandysiu trumpai apžvelgti.

 Pensijų dalyviai, kurie yra jaunesni nei 40 m. ir iki 2019-01-01 d. nedalyvavo pensijų kaupime , taip pat II pakopos pensijų dalyviai, kurie iki 2019-01-01 d. buvo sudarę sutartis dėl pensijos kaupimo pagal formulę 2+0+0 (kaupė pensijai papildomai neprisidėdami savo lėšomis), automatiškai įtraukiami į laipsniškai didėjantį kaupimą nuo 1,8 iki 3 procentų nuo draudžiamųjų pajamų, gaudami valstybės paskatą atitinkamai didėjančią  nuo 0,3 iki 1,5 proc.,  skaičiuojant nuo vidutinio darbo užmokesčio.  Pensijų  kaupimo dalyviai, kurie iki 2019-01-01 d. pensiją kaupė pagal formulę 2+2+2 (prisidėdami papildoma 2 procentų įmoka nuo draudžiamųjų pajamų ir papildomai gaudami 2 procentų įmoką iš valstybės), nuo 2019-01-01 d. pensijų kaupimui privalo mokėti nebe 2, o 3 procentus nuo draudžiamųjų pajamų, o valstybė prie jo pensijos kaupimo prisidės 1,5 procento nuo vidutinio darbo užmokesčio .

Asmenys, kurie nebuvo sudarę kaupimo sutarčių ir nepageidauja  dalyvauti pensijų kaupime , apie tai  iki 2019-07-01 d. privalo  pranešti SODRAI. Tuomet jie nebus automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimą. Asmenys, kurie iki 2019-01-01 d. buvo II pakopos pensijų dalyviai ir nebenori dalyvauti pensijų kaupime privalo informuoti savo pensijų kaupimo fondą, apie ketinimą sustabdyti pensijų kaupimą (tokiu atveju sukauptos įmokos paliekamos fonde, o įmokų mokėjimas bus sustabdomas 3 metams) arba nutraukti pensijų kaupimo sutartį sukauptas lėšas grąžinant į SODRĄ.

Sistema gan paprasta, tačiau reikalaujanti kruopštaus kiekvieno pensijų dalyvių skaičiavimo, savo pajamų ir įmokų SODRAI bei pensijų fondams analizavimo, bei tinkamo fondo pasirinkimo. Kiekvienas turėtų žinoti savo ir savo šeimos poreikius, kai išeis į pensiją ir pagal šiuos poreikius planuoti ateities pajamas. Viena iš taisyklių nustatant poreikius pensijoje sako, kad siekiant išlaikyti panašią gyvenimo kokybę senatvėje jums nuolat reikės 70 proc. prieš pensiją gautų pajamų. Kaip jau minėjau, SODROS mokama pensija  preliminariai sudaro 30-40 procentų prieš pensiją gautų pajamų. Likusią dalį, kaip matome turėtume sukaupti patys iki išėjimo į pensiją.

Kurią pensijų kaupimo pakopą rinktis, kiekvienas turėtų apsispręsti pats. Derėtų priminti, kad pensijų kaupimas yra ilgalaikė investicija. Būtų labai gerai, kad įstatyminė bazė nesikeistų ir valstybės prisiimti įsipareigojimai pensijų kaupimo dalyvių atžvilgių būtų atsakingi. Tačiau, žinant kiek kartų nuo 2004 metų, kai pradėjo veikti pensijų kaupimo sistema, keitėsi įstatyminė bazė, o valstybės prisiimti įsipareigojimai pensijų dalyvių atžvilgiu, buvo gerokai sumažinti,  tikėti, kad šiuo metu duodami pažadai  galios kelis dešimtmečius labai sunku.