spacer.png, 0 kB
Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas).
Pirmadienis, lapkričio 12 d.

 

Nuleidęs rankas ir ašarodamas vis pasiduosi įvairioms likimo užgaidoms.
M. K. Čiurlionis


 Savo 2010-03-10 Užrašų paraštėse straipsnyje rašiau apie aplinkos ministerijos klerkų absurdiškas pastangas apmokestinti įvežamų naudotų automobilių padangas, akumuliatorius, amortizatorius aplinkos teršimo mokesčiu, nors įstatymas šio dalyko nenumato (http://zilbinus.lt/uzrasai-parast-se/kiekvienas-valstyb-s-keliamas-reikalavimas-gaisina-laika-ir-vercia-versla-naudoti-savo-istekli.html).

 Prisipažinsiu, buvau nustebinta tokiu įstatymo interpretavimu ir bandžiau iš pradžių „belstis“ į Klaipėdos RAAD konsultantę, kuriai išdėsčiau savo nuomonę apie tai, kad tokios apmokestinimo tvarkos nenumato įstatymas ir paprašiau  paaiškinti ar tikrai aplinkos ministerija mano, kad mokesčio objektą pakeisti galima aplinkos ir finansų ministro įsakymu. Atsakymo negavau. Kadangi kirbėjo abejonė, kad mokesčių mokėtojai eilinį kartą bandomi išdurti, išsiunčiau raštiškus paklausimus Aplinkos ministerijai ir Finansų ministerijai, tai yra institucijoms, kurių parengto įsakymo pagrindu, aplinkos ministerija aiškino apie aplinkos teršimo mokesčio objekto pasikeitimą, kuris ir išplėtė apmokestinamųjų gaminių sąrašą. 

 Tuo pat metu, rankų sudėję nesėdėjo ir verslininkai, kuriuos tiesiogiai palietė šis mokestis, įmonių buhalteriai. Buvo atakuotos informacijos priemonės – apie tai kalbėjo televizija,  rašė laikraščiai. Aplinkos ministerijos klerkai liūdnai kinkavo galvomis, bandydami numesti kaltę finansų ministerijai, bandydami aiškinti, kad taip yra visoje Europos sąjungoje. Po to stojo daugiau kaip mėnesio tyla.

 Staiga Aplinkos ministerija 2010-05-19 d. Valstybės žiniose paskelbia informacinį pranešimą, pasirašytą Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko, kuriame teigia, kad Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo paskirtis nėra mokesčio objekto aiškinimas. O gaminio sudėtyje esantys Aplinkos teršimo mokesčio įstatymo 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, jei jie yra sudėtinės pagrindinio gaminio dalys, be kurių šis gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį, nėra mokesčio objektas. Tokį patį atsakymą vakar gavau į savo užklausimą iš Aplinkos ministerijos.


 Skaitau ir savo akimis netikiu. Valdžia 1,5 metų mokesčių mokėtojus vertė mokėti mokestį, neturėdama jokio įstatyminio pagrindo. Kvaila tauta spaudė protingą valdžią į kampą ir privertė pagaliau perskaityti patį Aplinkos teršimo mokesčio įstatymą.

 Tik ar tikrai kvaila tauta turi mokyti protingą valdžią kvalifikuotai dirbti savo darbą ir dar už tai jiems mokėti atlyginimą?

 Protingai valdžiai linkiu dažniau paskaitinėti įstatymus.

Angelė,
2010-05-27

 
spacer.png, 0 kB
Ar Lietuvoje didelė mokestinė našta?
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB