spacer.png, 0 kB
Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas).
Pirmadienis, lapkričio 12 d.

 Mažos galimybės dažnai žymi didelių verslų pradžią. Demostenas.


 Kiekvienas pradedantis verslininkas privalo žinoti, kad pirmiausia, norint užsiimti verslu, reikia įregistruoti įmonę arba įsigyti verslo liudijimą. Tačiau įregistruoti įmonę šiuo metu nėra taip lengva ir pigu. Reikia laiko, kad paruoštum ir patvirtintum pas notarą įmonės steigimo dokumentus, gautum įmonės įregistravimo pažymėjimą  Registrų centre. Suskaičiavus visas išlaidas, priklausomai nuo to kokį juridinį asmenį (individualią įmonę ar uždarą akcinę bendrovę) steigiame, gauname nemenką apie 1000 Lt ir daugiau sumelę.

 

 Jeigu registruoti įmonę per brangu, galima verstis individualia veikla, išsipirkus verslo liudijimą. Tačiau ne visoms veiklos rūšims verslo liudijimai yra išduodami.
 Nuo 2003 m. sausio 1 d., įsigaliojus  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymui, gyventojams atsirado galimybė užsiimti individualia veikla, neišsiperkant verslo liudijimo. Individuali veikla – tai tęstinė savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla (baldų gamyba, statyba, remontas, prekyba ir pan.), savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla (meno, literatūros kūrinių kūrimas, advokatų, notarų, teismo antstolių ir pan. veikla), savarankiška sporto bei atlikėjų  veikla.
Tačiau  individualiai veiklai nepriskiriamos licencijuojamos komercinės ar gamybinės veiklos sritys, t. y. veiklos sritys, kuriomis verstis įstatymai įsakmiai numato reikalavimą įsteigti įmonę. Ar veikla, kurią pageidaujama vykdyti, priskiriama licencijuojamai, reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį. Taip pat kai kurioms nelicenzijuojamoms veiklos rūšims (pervežimo paslaugoms ir kt.) įstatymai numato steigti įmonę
  Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali būti darbdaviu ir samdyti kitus gyventojus.
Individualią veiklą, kuria verčiamasi neišsiperkant verslo liudijimo, įregistruoti labai paprasta:   reikia apsilankyti teritorinėje mokesčių inspekcijoje, pateikti laisvos formos prašymą išduoti individualios veiklos vykdymo pažymą, bei  nustatytos formos prašymą įregistruoti gyventoją mokesčių mokėtojų registre.
Individualios veiklos vykdymo  pažymą, gyventojas privalo pateikti sudarydamas paslaugų teikimo sutartis su savo verslo partneriais arba parduodamas prekes kitiems asmenims. Tokiu atveju, kitas asmuo, išmokėdamas individualią veiklą vykdančiam gyventojui (išskyrus sporto ir atlikėjų individualią veiklą) išmokas už parduotas prekes, suteiktas paslaugas, neišskaičiuoja pajamų mokesčio, o pajamų mokestį nuo tokių pajamų deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka tas išmokas gavęs gyventojas, mokestiniams metams pasibaigus pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, išskyrus individualią sporto bei atlikėjų veiklą, turi teisę pasirinkti, kokį pajamų mokesčio tarifą – 15 proc. ar 24 proc.- taikyti apmokestinant per kalendorinius metus iš individualios veiklos gautas pajamas.
Jeigu gyventojas nusprendė iš individualios veiklos pajamų neatimti išlaidų (leidžiamų atskaitymų), nuo visų šios veiklos pajamų  mokamas 15 proc. pajamų mokestis.
Jeigu gyventojas nusprendžia iš individualios veiklos pajamų atimti išlaidas (leidžiamus atskaitymus), likusi pajamų dalis apmokestinama 24 proc. pajamų mokesčiu.
Be to gyventojas, vykdantis individualią veiklą, moka socialinio draudimo įmokas bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Taip pat norėčiau pažymėti, kad gyventojas, vykdantis individualią veiklą, (išskyrus veiklą, kuri vykdoma išsipirkus verslo liudijimą), gali pasinaudoti visomis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo teikiamomis lengvatomis, t.y. turi teisę į metinį neapmokestinamų pajamų dydį, taip pat teisę mažinti dalį apmokestinamųjų pajamų sumokėtomis įmokomis už studijas, gyvybės draudimą,  asmeninio kompiuterio su programine įranga įsigijimo bei kitomis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo numatytomis apmokestinamąsias pajamas mažinančiomis išlaidomis.
 Tačiau patarčiau kiekvienam ketinančiam registruoti individualią veiklą, pasitarti su mokesčių konsultantu, kuris patars, kas naudingiau – steigti įmonę ar tiesiog registruoti individualią veiklą.

Angelė,

2008-06-16

 
spacer.png, 0 kB
Ar Lietuvoje didelė mokestinė našta?
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB