spacer.png, 0 kB
Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas).
Pirmadienis, lapkričio 12 d.

 

 Gera žinia naudotų automobilių prekiautojams.

Aplinkos ministerija rado savyje savigarbos pripažinti, kad kartu su naudotais automobiliais įvežti apmokestinamieji gaminiai (padangos, akumuliatoriai, amortizatoriai, nėra aplinkos teršimo mokesčio objektas.

Taigi, mokestis už šiuos gaminius 2009 mokestinių metų laikotarpiu neturėjo būti mokamas.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372607 

 

 

 

 

Pastarųjų metų valdžios vykdoma mokesčių  politika individualių įmonių atžvilgiu, pastūmėjo  įmonių savininkus pertvarkyti savo įmones į uždaras akcines bendroves. 

Kokios priežastys verčia tai daryti? Viena iš priežasčių – Socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo  įmokų  mokestinės bazės kaita.  Per du pastaruosius metus mokesčio bazė keitėsi du kartus .

Ir čia dar nepabaiga – Seimui pateiktas naujas projektas dėl šių mokesčių skaičiavimo tvarkos pakeitimo. Įmokos SODRAI vis didėja, tačiau susirgęs individualios įmonės savininkas vis dar neturi teisės gauti iš valstybės nedarbingumo pašalpos.  

Be to, Individualios įmonės, turėjusios teisę į 25000 lt pelno mokesčio lengvatą , šiais metais jos neteko. O kone pagrindinė priežastis, dėl ko IĮ persitvarko į UAB yra ta, kad individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuriam  neatsiskaičius su valstybe, bankais ar kitais kreditoriais, išieškojimas nukreipiamas ne tik į IĮ turtą, bet ir IĮ savininko turtą. 

Taigi IĮ pertvarkymas į UAB yra viena realiausių galimybių apsisaugoti nuo didelių praradimų šiuo nelengvu metu, kai gali bankrutuoti ne tik dėl savo kaltės.

Ar sunku pertvarkyti individualią įmonę į UAB? Tikrai ne, jei tą darbą patikėsite šios srities specialistams.

Ar ilgai tai truks? Iki dviejų savaičių, jei pateiksite visus reikalingus įmonės pertvarkymui dokumentus.

Kviečiame atvykti pas mus pasikonsultuoti dėl įmonės pertvarkymo.

------- 

Besikeičiantys klientų poreikiai skatina plėsti teikiamų paslaugų įvairovę.

Siūlome naują paslaugą – apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymą.

Taip pat savo klientams siūlome ir įmonių dalinės apskaitos tvarkymą  pagal kliento poreikį.

 Pavyzdžiui, galime teikti įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaitos,

ilgalaikio turto apskaitos paslaugas,

pildyti pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas pagal kliento pateiktus ataskaitinio laikotarpio pirminius apskaitos dokumentus.

 
spacer.png, 0 kB
Ar Lietuvoje didelė mokestinė našta?
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB